Dodatkowe ubezpieczenie w Niemczech

UWAGA oferta specjalna tylko do 09.2014!!!

Dla wszystkich osób, które są ubezpieczone w państwowej kasie chorych w Niemczech lub osób, które chcą zostać członkiem państwowej kasy, oferujemy prywatne ubezpieczenie wypadkowe (nawet dla całej rodziny) lub prywatny fundusz emerytalny GRATIS! Zaskoczony? Dowiedz sie wiecej!

Martyna Orlowska
Graeffstr. 5
50823 Köln

Schönbornstr.1
54295 Trier

Spaldingstr. 130-136
20097 Hamburg

Tel.: 0651 69936254
Mobile: 01713405874
Fax: 0651 69976256
E-Mail: m.orlowska@office-pro.eu
Website: www.trier.ubezpiecze.com

Zmiany w ubezpieczeniach: emerytura w Niemczech!

Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą!

Dnia 22.09.2013 został wybrany nowy Parlament Republiki Federalnej Niemiec. Partią przegraną jest FDP, która nie osiągnęła wystarczającego poparcia, przez co nie może być reprezentowana w Bundestagu. 

Temat wprowadzenia obowiązku państwowego ubezpieczenia emerytalnego dla osób prowadzących  własna działalność jest tematem poruszanym już od 2012 roku. Obecnie przedsiębiorcy w Niemczech są zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek emerytalnych do państwowej kasy emerytalnej (Deutsche Rentenversicherung) i mogą ubezpieczyć się na własną rękę.  
Powinność ta, jest już wprowadzona w większości krajów europejskich i w najbliższym czasie zostanie wprowadzona w Niemczech. Minister Federalny, Ursula von der Leyen (CDU), chcę zabezpieczyć system emerytalny, którego problemem są osoby pracujące samodzielnie. Największym przeciwnikiem projektu ustawy była partia FDP, która wraz z CDU budowała Rząd Niemiec. W związku z ostatnimi wydarzeniami politycznymi, obowiązek emerytalny to kwestia czasu. 

Ze względu na niski przyrost naturalny oraz postęp medyczny, który wiąże się z wydłużeniem okresu życia, społeczeństwo niemieckie starzeje się a emerytury są finansowane ze składek obecnych płatników podatkowych. Skutkiem tego są coraz większe składki emerytalne oraz coraz niższe emerytury.
Brak odpowiedniego zabezpieczenia na starość przez osoby prowadzące własną działalność powoduje, iż musza one przejść na tzw. socjal i korzystać z pomocy społecznej Państwa. 

Obowiązkowa regularna składka miesięczna w państwowej kasie emerytalnej będzie wynosić 548,10 € miesięcznie!!!

Zwolnienie z tej składki otrzymają jednak osoby, które udowodnia, iż posiadają wystarczające zabezpieczenie prywatne. Osoby, które nie są w stanie wykazać posiadania minimum egzystencjalnego w wieku emerytalnym (67 lat) będą obowiązkowo ubezpieczone w kasie państwowej!

Oferujemy bezpłatne doradztwo oraz sprawdzenie wpływu wprowadzenia nowych przepisów oraz i ich konsekwencji dla Państwa jak i możliwości wcześniejszego zwolnienia z obowiązku płacenia państwowych składek emerytalnych. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!

Fundusze emerytalne w Niemczech

Inaczej niż w Polsce, osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech (tzw. Selbständige, Gewerbetreibende) nie mają obowiązku państwowego ubezpieczenia emerytalnego. Nie muszą odprowadzać składek do „Deutsche Rentenversicherung”, odpowiednika polskiego ZUS-u, ale nie nabierają również prawa do niemieckiej państwowej emerytury. O odpowiednie zabezpieczenie finansowe w wielu emerytalnym muszą zadbać sami.

To, że niemiecki system ubezpieczenia społecznego nie zapewni stabilności finansowej przyszłych emerytów, jest niemal pewne. Jest tego świadome samo państwo niemieckie, które już od niespełna 10 lat, poprzez rożnego rodzaju dotacje, wspiera obywateli w prywatnym oszczędzaniu na emeryturę. Jedną z form dotacji jest właśnie prywatne ubezpieczenie emerytalne Rürup-Rente (inna nazwa: Basisrente).

Ulgi podatkowe

Dotacje państwowe mają tutaj postać ulg podatkowych. Cześć składek ubezpieczeniowych można bowiem odliczyć od podatku, z roku na rok coraz więcej. W roku 2011 r. będzie można odliczyć 72% składek, w roku 2012 r. – 74%, i tak aż do roku 2025 r., kiedy będzie można odliczyć 100% składek ubezpieczeniowych. Przykładowo, przeznaczając na Rürup-Rente 250€ miesięcznie, możemy odliczyć od podatku dodatkowo 3.000€ rocznie, co przy założeniu 30%-ej stopy podatkowej, daje nam oszczczędność na poziomie 900€. Zamierzenie państwa jest przy tym takie, by osiągnięte w ten sposób oszczędności zostały również przeznaczone na przyszłą emeryturę.

Jak podpowiada tytuł artykułu, Rürup-Rente może właściwie wykupić każdy, także osoby zatrudnione, zapewniając sobie dodatkowe ulgi podatkowe? Maksymalna kwota, którą można uwzględnić w rozliczeniu podatkowych w ramach tzw. Sonderausgaben (zaliczają się do tego również składki na państwowe ubezpieczenia emerytalne) wynosi rocznie 20.000€ dla osób samotnych i 40.000€ dla małżeństw. Jest to więc szczególnie atrakcyjne dla osób dobrze zarabiających.

Rürup-Rente ma najczęściej postać klasycznego ubezpieczenia emerytalnego lub ubezpieczenia opartego na funduszach inwestycyjnych. Pierwsza forma jest dla osób ceniących pewność. Gwarantuje ona na dzień dzisiejszy minimalne oprocentowanie na poziomie 2,25% w skali roku ( faktyczne wyniki takiego ubezpieczenie na przełomie ostatnich lat wahają się na poziomie 4-5%). Ubezpieczenie oparte na funduszach to forma dla osób gotowych na większe ryzyko. Znacznie większa cześć składki jest bowiem inwestowana w akcje. Daje to możliwość zysku na poziomie 6-7% w skali roku, ale jednocześnie gwarantowane są co najwyżej (w zależności o d taryfy) wpłacone składki.

Elastyczne rozwiązania

W okresie oszczędzania ubezpieczenie Rürup-Rente jest bardzo elastyczne. Daje możliwość zmniejszania lub zwiększania wysokości składki, zawieszania wpłacania składki na pewien czas w przypadku problemów finansowych, jednorazowych dopłat, czy wreszcie całkowitego zawieszenie wpłacania składek. W ostatnim przypadku zgromadzone dotychczas oszczędności pozostają na koncie klienta i zostają wypłacone razem z osiągniętym oprocentowanie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jak każde ubezpieczenie emerytalne, Rürup-Rente ma sens, jeżeli konsekwentnie oszczędzamy do osiągnięcia wielu emerytalnego. Wielu Polaków zastanawia się nad sensem ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech, w przypadku gdy w krótszej lub dłuższej perspektywie maja zamiar wrócić do Polski. Również dla takich osób tego typu ubezpieczenie jest jak najbardziej atrakcyjne. Również po powrocie do Polski istnieje możliwość dalszego oszczędzania. Jeszcze prostsze stanie się to po wprowadzeniu w Polsce waluty Euro. Poza tym takie osoby mieszkając w Niemczech mają możliwość wykupienia ubezpieczenia na znacznie dojrzalszym niż polski rynku ubezpieczeniowym, w znacznie silniejszych finansowo towarzystwach ubezpieczeniowych. W kilkunasto- lub kilkudziesięcioletniej perspektywie oszczędzania jest to dużo bardziej istotne niż często przesadzone prognozy oprocentowania reklamowane obecnie przez niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe.

Służba zdrowia w Niemczech

Wyjeżdżając do legalnej pracy w Niemczech możesz być zmuszony do skorzystania z niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. Niemiecka służba zdrowia należy do jednej z najlepszych na świecie, warto jednak zwrócić uwagę, że opłaty są tu na każdym kroku i nie są to opłaty niskie.

Opłaty te są regulowane z ubezbieczenia, dlatego tak ważne jest jego posiadanie, gdyż pobyt w szpitalu - nawet krótki - może spowodować, że zamiast wrócić do kraju bogatsi, wrócimy tam z długami
Co więcej, posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech jest obowiązkiem oraz warunkiem otrzymania prawa pobytu. Dotyczy to pracowników jak i studentów.
Są dwie możliwości ubezpieczenia: państwowe oraz prywatne.
Państwowe ubezpieczenie zapewnia ten komfort, że lekarz wysyła rachunek bezpośrednio do ubezpieczyciela, a ty zapłacisz tylko 10 euro za pierwszą wizytę u lekarza w kwartale.
Jeżeli jesteś ubezpieczony w prywatnej firmie, będziesz musiał zapłacić za wizytę z własnej kieszeni, a potem odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela.

UWAGA! Niektórzy lekarze przyjmują tylko prywatnie ubezpieczonych pacjentów. Jeśli masz tylko państwowe ubezpieczenie, będziesz musiał zapłacić za wizytę, bez możliwości zwrotu kosztów.
Pobyt w szpitalu jest bezpłatny tylko dla niektórych pacjentów, ubezpieczonych w prywatnych firmach. Objęci państwowym ubezpieczeniem będą musieli zapłacić za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu (opłata rozliczana w cyklu dziennym).

Jeśli nie wiesz czy Twoje ubezpieczenie pokrywa wszystkie koszty, masz wątpliwości co do wybranej taryfy - skontaktuj się z nami. Pomożemy wybrać - bezpłatnie - korzystną oraz dopasowaną do indywidualnych potrzeb ofertę.

Niezdolość do pracy - jakie ubezpieczenie?

Choroba lub wypadek? Twój dochód ? I co dalej?

Co czwarty pracownik musi przedwcześnie przerwać wykonywanie pracy z powodu niezdolności do wykonywania zawodu. Co powinniśmy w takim wypadku wiedzieć i jak najlepiej się zabezpieczyć?

Dotyczy to szczególnie młodych pracowników, którzy nie mogą liczyć na pomoc państwa w przypadku niezdolności do wykonywania zawodu - wypłacana przez państwo wcześniejsza renta jest obliczana na podstawie dotychczasowego średniego dochodu. Od 2001 roku otrzymują wszyscy obywatele, którzy urodzili się po 1960 roku, tylko zmniejszona rentę w przypadku niezdolności wykonywania zawodu, pracy (Berufsminderungsrente) i to tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie pracować co najmniej 3 godziny dziennie. Można więc stwierdzić – brak zabezpieczenia państwowego.

Zabezpieczenie się przed tym ryzykiem staje się więc nieodzownie ważne! Osobom, które nie przepracowały przynajmniej 5 lat, nie przysługują żadne świadczenia państwowe. Także osoby, prowadzące własną działalność gospodarczą, które nie odprowadzają składek do kasy emerytalno- rentowej, nie otrzymają pomocy od państwa.

 Powstałą w ten sposób lukę w ubezpieczeniu można zlikwidować poprzez zawarcie ubezpieczenia prywatnego na wypadek niezdolności do pracy - Berufsunfähigkeitversicherung. Warto pamiętać o tym, iż zarówno państwowa renta jak i wypłata z polisy na życie powinny zawsze być w stanie zastąpić aktualny dochód netto. Przed podpisaniem polisy na wypadek niezdolności do pracy należy bardzo uważnie przeczytać treść umowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na klauzulę dotyczącą kwestii przekwalifikowania się, w celu wykonywania innego zawodu. Ważna jest również odpowiedź na pytanie jak długotrwała musi być niezdolność do pracy.

Korzystne ubezpieczenie dla obcokrajowców

Oferta ubezpieczenia wypadkowego- zdrowotnego w taryfie dla obcokrajowców: Dla wszystkich którzy nadal mają wątpliwości: według §193 VVG wszystkie osoby mieszkające na terenie Niemiec są zobowiązane do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego.Jeżeli zawarcie ubezpieczenia ma miejsce później niż w przeciągu miesiąca od momentu obowiązku jego zawarcia, należy uregulować zaległe składki!


 • W naszej taryfie dla obcokrajowców nie ma obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
 • Gwarantowana jest również stabilność składki. Wszystkie inne ubezpieczenia pod koniec roku, podnoszą drastycznie składki ubezpieczeniowe. Nawet o 20% do 40%! 
 • Wysokość składki w naszej taryfie jest zależna od wieku osoby ubezpieczonej. Składka ta nie podnosi się wraz ze wyrostem naszych dochodów!
 • Bez koniecznosci zawierania umowy na wypadek wymagania opieki- ohne Pflegeversicherungspflicht
 • Bez koniecznosci doliczania dodatkowego 10% dodatku do taryfy głównej! Ohne Altersrückstellung - w innych przypadkach, z każdej skladki ubezpieczeniowej pobierane jest 10% sumy wiecej, poniewaz z wiekiem klient produkuje wiecej kosztów.
 • Dowiedz sie wiecej: 01713405874

  Ubezpieczenie na Gewerbe

  Szybka i bezpłatna oferta ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypadkowego:


 • Bez udziału własnego
 • Bez nadpłaty zaległych składek
 • 100% pokrycia kosztów koniecznego leczenia (ambulatoryjnego)
 • 100% pokrycia kosztów stomatologicznych 
 • bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego!
 •  gwarantowana stabilność składki
 • bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki
 • ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej
 • serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu!
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe mozna odliczyć od podatku

 • Nie zwlekaj i skontaktuj sie z nami!
  Wystarczy podac datę urodzenia a przedstawimy Ci bezplatną ofertę!
  Bez względu na miejsce zamieszkania w Niemczech!